a platform for Women Creators

W@DesArts Exhibition & Online Gallery

Projektas susideda iš dviejų dalių:

 • Meno ir dizaino darbų paroda 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Briuselyje ("Paroda")

 • Online meno ir dizaino galerija, veiksianti nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 31 d. (“Online Galerija”)

 

Parodos vieta

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Rue Belliard 41-43,

1040 Briuselis, Belgija

 

Parodos laikas ir darbo valandos                            

2017 m. gruodžio 7 d.                                                   

12.00 – 14.30 val.

16.30 – 19.00 val.

Online Galerijos veikimo laikas

2017 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 31 d.

 

Projektą vykdo:

Bendradarbiaujant su Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje,

W@DesArts ("Organizatorės ")

 

desarts@womenat.com

+32 479 83 0413

+32 496 03 3581

DALYVAVIMO SĄLYGOS IR PASLAUGOS

I. Paraiškų pateikimas

 1. Projekte pageidaujanti dalyvauti kūrėja ("Dalyvė") registruojasi iki 2017 m. lapkričio 18 d., siųsdama užpildytą paraiškos-sutarties formą el. pašto adresu desarts@womenat.com.

 2. Ar paraiška-sutartis bus priimta, jeigu ji buvo pateikta, pasibaigus priėmimo terminui, sprendžia Organizatorės.

 3. Šiose dalyvavimo sąlygose pateikiama apibendrinta informacija. Dalyvės teises ir pareigas, be šių Dalyvavimo sąlygų, išsamiau nustato kiekvienos Dalyvės užpildyta, atsiųsta ir W@DesArts priimta paraiška-sutartis.

II. Dalyvavimo mokesčiai

 1. Dalyvės registracijos mokesčio nėra.

 2. Mokesčio už Parodinį plotą nėra.

III. Pagrindinės paslaugos

 1. Projekto vykdytojos suteikia Parodinį plotą, atsižvelgiant į eksponatų dydį ir kiekį, visam Parodos laikotarpiui.

 2. Organizatorės teikia šias paslaugas:

 • Parodos turinio kūrimas ir turinio koordinavimas,

 • Parodos dalyvių garsinimas: Parodos komunikacijos kampanija, įskaitant įrašus W@ internetinėje svetainėje bei socialinėje medijoje,

 • Online Galerijos parengimas,

 • Tikslinių lankytojų pritraukimas, įskaitant kvietimų išsiuntimą oficialiems asmenims, Galerijoms bei dizaino parduotuvėms.

IV. Dalyvavimas Parodoje

 1. Dalyvė į Parodą atvyksta savo lėšomis.

 2. Dalyvė į Parodos patalpas bus įleidžiama nuo 09:00 val. per pagrindinį Lietuvos atstovybės ES įėjimą. Smulkesnę informaciją Organizatorės atsiųs, artėjant Parodai.

 3. Dalyvė gali nuspręsti pati į Parodą nevykti ir savo lėšomis eksponatus atsiųsti į Parodą kurjeriu. Tokiu atveju siuntinys turi būti apdraustas iki įteikimo Organizatorėms.

 4. Nuo siuntinio gavimo Organizatorės yra atsakingos už jų eksponavimą Parodoje.

 5. Organizatorės įsipareigoja savo lėšomis kurjeriu išsiųsti Dalyvei Parodoje eksponuotus jos kūrinius ne vėliau kaip per 24 val. nuo Parodos pabaigos. Siuntinys bus apdraustas.

 6. Dalyvės, kurios negali dalyvauti Parodoje, savo kūrinius gali eksponuoti Online Galerijoje VII punkte ir paraiškoje-sutartyje numatytomis sąlygomis.

V. Eksponatų gabenimas ir muitinė

 1. Parodos vietą Dalyvė pati ir savo lėšomis transportuoja, iškrauna ir pakrauna eksponatus.

 2. Parodos Dalyvė yra atsakinga už Belgijos Karalystės taisyklių, numatančių muitų tvarką, laikymąsi.

VI. Subeksponentės

 1. Dalyvė į jai skirtą Parodos plotą gali priimti subeksponentės darbus (kitos moters kūrėjos eksponatus) tik užregistravusi juos paraiškoje – sutartyje ir suderinusi jos dalyvavimą su Organizatorėmis.

 2. Subeksponentė Parodoje turi teisę eksponuoti savo darbus ir privalo laikytis tų pačių dalyvavimo Parodoje sąlygų ir reikalavimų, kaip ir pagrindinė Dalyvė.

 3. Subeksponentei galioja tie patys reikalavimai kaip ir Dalyvei, tačiau už subeksponentės padarytus pažeidimus atsako Dalyvė.

 4. Dalyvaujančios subeksponentės veiklos profilis turi atitikti Projekto tematiką.

VII. Eksponuojamų darbų pardavimas

 1. Visi Parodoje eksponuojami darbai taip pat bus eksponuojami Online Galerijoje, veiksiančioje nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 31 d.

 2. Parodos Dalyvė Online Galerijoje gali eksponuoti ir kitus savo kūrinius, kurie nebus pristatyti Parodoje.

 3. Online Galerijos lankytojai galės įsigyti eksponuojamus darbus elektroniniu būdu.

 4. 15% komisinis mokestis už kiekvieną Online Galerijoje parduotą kūrinį bus skirtas plėtoti platformą moterims kūrėjoms.

 5. Kūrinių pristatymui Online Galerijoje, Dalyvė iki 2017 m. lapkričio 20 d. el. pašto adresu desarts@womenat.com įsipareigoja atsiųsti šią informaciją:

 • Dalyvės vardas ir pavardė arba pristatomo prekės ženklo pavadinimas ir logotipas,

 • Kontaktai, kuriuos Dalyvė sutinka skelbti,

 • Kūrinių sąrašas, kuriuos Dalyvė nori parduoti, jų techniniai aprašymai ir nuotraukos.

   6. Prekyba eskponatais Parodos metu Lietuvos nuolatinėje  atstovybėje ES yra neleidžiama.

 

VIII. Apsauga

Organizatorės užtikrina bendrą Parodos vietos apsaugą, bet neatsako už Dalyvės asmeninių daiktų bei eksponatų apsaugą, išskyrus IV.4 punkte numatytas aplinkybes. Kiekviena Dalyvė įsipareigoja užtikrinti savo eksponatų ir asmeninių daiktų apsaugą.

IX. Daugiau informacijos: Q&A

 • Grey LinkedIn Icon

Connect on LinkedIn

 • Grey Tumblr Icon

Follow us on Twitter

 • Grey Facebook Icon

Find us on Facebook