PROJEKTO PARTNERIAI

100 Lietuvos moterų projektą vykdo W@, sparčiai auganti tarptautinė platforma, skirta garsinti ir jungti moteris profesinių žinių ir talento pagrindu, kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir Global Lithuanian Leaders.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) – lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija; ją sudaro už Lietuvos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai. Šiuo metu organizacija jungia 45 kraštų lietuvių bendruomenes. PLB siekia išlaikyti, kurti ir ugdyti lietuvių tautiškumą – kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.

Global Lithuanian Leaders (GLL) – tarptautinių Lietuvos profesionalų tinklas pasaulyje, kuris nuolat augantį narių ratą kviečia savo patirtimi, žiniomis, kontaktais ir investicijomis prisidėti prie Lietuvos stiprinimo, kad ir kur bebūtų.

  • Grey LinkedIn Icon

Connect on LinkedIn

  • Grey Tumblr Icon

Follow us on Twitter

  • Grey Facebook Icon

Find us on Facebook